Socialinės globos ir priežiūros asmens namuose skyrius

Pagalba į namus - tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Bendravimas;
 • Maitinimo organizavimas arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą;
 • Pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.);
 • Lydėjimas į įvairias įstaigas;
 • Kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose.

Dienos socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Bendravimas;
 • Laisvalaikio organizavimas;
 • Maitinimo organizavimas;
 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.);
 • Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.);
 • Darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • Sveikatos priežiūros paslaugos;
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų gavėjai yra suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos bei senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos. Šios paslaugos yra teikiamos asmens namuose.

Skyriaus nuostatai

Darbuotojų kontaktai

Socialinės globos normų atitiktis ir vertinimas

Socialinės globos atitikties socialinėms normoms įsivertinimas už 2017 metus

Socialinės globos atitikties socialinėms normoms įsivertinimas už 2018 metus

Socialinės globos atitikties socialinėms normoms įsivertinimas už 2019 metus

Socialinės globos atitikties socialinėms normoms įsivertinimas už 2021 metus 

Socialinės globos atitikties socialinėms normoms įsivertinimas už 2022 metus