Paramos šeimai skyrius

Planuoja ir teikia bendrąsias bei specialiąsias (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms. Tikslas – palaikyti ir atstatyti šeimų savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ir asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

Socialinės rizikos šeima – tai šeima, kurioje narių bendradarbiavimas ir emocinis bendravimas yra sutrikęs ir kurios neigiama aplinka neskatina sveiko, produktyvaus asmenybės augimo ir vystymosi. Tokios šeimos nesugeba tenkinti vaiko emocinių ir fizinių reikmių, be to, bendravimo būdas tokiose šeimose žymiai apriboja vaiko galimybes išreikšti poreikius ir jausmus.

Socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimai – paslaugos teikiamos, padedant ugdyti suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją, kurti saugią, sveiką, darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šioje šeimoje augančių vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą. Teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimai, užtikrinamas socialinių paslaugų teikimas vaikams.

Teikiamos šios bendrosios socialinės paslaugos:

  1. Informavimas (reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai));
  2. Konsultavimas (socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų);
  3. Tarpininkavimas ir atstovavimas (pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas, sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);
  4. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiesiems teikimas);
  5. Transporto organizavimas (paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios negali naudotis visuomeniniu transportu);
  6. Sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.).

Teikiamos šios socialinės priežiūros paslaugos:

  1. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas);
  2. Intensyvi krizių įveikimo pagalba (pagalbos suteikimas asmeniui (šeimai), atsidūrusiam krizinėje situacijoje).

Paramos šeimai skyriaus darbuotojai: socialinio darbo organizatorė darbui su socialinės rizikos šeimomis Danguolė Juodsnukienė, socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis Prienų rajono seniūnijose.