Paramos šeimai skyrius

           Paramos šeimai skyriaus darbo tikslas – koordinuoti atvejo vadybos procesus, teikti bendrąsias bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms, kuriose auga nepilnamečiai vaikai, šeimos patiria krizines situacijas, esant sunkumams tarpasmeniniuose santykiuose, sergant priklausomybės ligomis, susiduriant su kitomis socialinėmis problemomis.     

           Skyrius organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, bendradarbiauja su kitų institucijų specialistais, siekia, kad teikiamos socialinės paslaugos šeimai būtų kompleksiškos ir tikslingos. Atvejo nagrinėjimo posėdžių metu sudaromi pagalbos planai šeimoms. Telkiama specialistų komanda organizuojant pagalbą šeimoms patekusioms į krizines situacijas.

       Teikiamos šios bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmens higienos paslaugų organizavimas, lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos.

      Teikiamos šios specialiosios socialinės paslaugos: kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, psichologinės, psichosocialinės pagalbos organizavimas.

  Atvejo vadybos procesą koordinuoja  ir  socialines paslaugas Prienų rajono šeimoms teikia: Centro Paramos šeimai skyriaus socialinio darbo organizatorė,  atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, dirbantys  su šeima ir individualios priežiūros darbuotojai.

Paslaugų administravimo vieta  – Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras,Paramos šeimai skyrius adresu J. Basanavičiaus g. 16, Prienai.

Darbuotojų kontaktai