Paramos šeimai skyrius

       

 Paramos šeimai skyrius -Koordinuoja atvejo vadybos procesus ir teikia socialinės priežiūros paslaugas šeimoms patiriančioms socialinę riziką.              

                   Paramos šeimai skyriaus darbo tikslas – palaikyti ir atstatyti šeimos (asmens)  savarankišką funkcionavimą šeimos ir visuomeniniame lygmenyje, teikti bendrąsias bei specialiąsias (socialinės priežiūros) socialines paslaugas šeimoms, kuriose patiriama socialinė rizika, auga nepilnamečiai vaikai, patiriamos krizinės situacijos, pasireiškia sunkumai tarpasmeniniuose santykiuose, sergama priklausomybės ligomis, susiduriama su kitomis socialinėmis problemomis.     

         Atvejo vadyba. Organizuoja kompleksinės pagalbos vaikui ir jo įstatyminiams atstovams teikimą, siekiant įveikti socialinius sunkumus. Koordinuoja atvejo vadybos procesus: atlieka pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikio vertinimą, organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, pagalbos plano peržiūras, bendradarbiauja su kitų institucijų specialistais dėl tikslingos ir veiksmingos pagalbos šeimoms.

       Socialinė priežiūra šeimoms. Paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančioms šeimoms, turinčioms ir besilaukiančioms vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas artimoje aplinkoje, vaikų nepriežiūra ir pan.). Siekiama šeimas įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais, tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

         Atvejo vadybos procesą koordinuoja  ir  socialines paslaugas Prienų rajono šeimoms teikia: Centro Paramos šeimai skyriaus socialinio darbo organizatorė, atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, dirbantys  su šeima ir individualios priežiūros darbuotojai.

Paslaugų administravimo vieta – Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras. Paramos šeimai skyrius adresu: J. Basanavičiaus g. 16, Prienai

Skyriaus nuostatai

Darbuotojų kontaktai

2023 m. Paramos šeimai skyriaus ataskaita .. .. .. .. .pdf