Darbuotojai

 

ADMINISTRACIJA

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Aurelija Urbonienė Direktorė

(8 319) 44 470

Mob. 8 698 82 833

aurelija.urboniene@prienuspc.lt
Liuda Šeškuvienė Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams

(8 319) 44 470

Mob. 8 698 82 832

liuda.seskuviene@prienuspc.lt

Lina Šuliauskaitė

Vyriausioji buhalterė (8 319) 44 471 lina.suliauskaite@prienuspc.lt
Jolita Stankevičienė Buhalterė (8 319) 44 471 jolitastankeviciene3@gmail.com
Violeta Puišienė Psichologė (8 319) 52 576 violeta.puisiene@yahoo.com

 

 

VAIKŲ DIENOS CENTRAS „PIENĖS PŪKAS“

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Rita Bagdonavičiūtė Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima 8 686 93 004 rita.bagdonaviciute@gmail.com
Dileta Navikauskienė Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima 8 699 02 684 dileta.n@gmail.com

 

 

 

PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Danguolė Juodsnukienė Paramos šeimai skyriaus vadovė

(8 319) 52 576

Mob. 8 698 82 831

danguole.juodsnukiene@prienuspc.lt

Bena Astrovienė Atvejo vadybininkė 8 612 55 385 bena.astroviene@prienuspc.lt
Jurgita Vaitiekienė  Atvejo vadybininkė 8 640 07 992 jurgita.vaitiekiene@prienuspc.lt
Vilma Deltuvienė (Vaiko priežiūros atostogose)  Atvejo vadybininkė   vilma.deltuviene@prienuspc.lt
Dovilė Puodžiūnaitė Atvejo vadybininkė 8 612 55 457 dovile.puodziunaite@prienuspc.lt
Jolita Abramavičienė Atvejo vadybininkė 8 630 06 605 jolita.abramaviciene@prienuspc.lt
Angelė Gavelienė Atvejo vadybininkė 8 655 02 417 angele.gaveliene@prienuspc.lt
Socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis Prienų mieste

Vardas, pavardė

Telefono Nr. El. paštas
Irena Danilevičienė 8 612 55 483 irenadanileviciene3@gmail.com
Birutė Songailienė 8 612 55 459  norgailed@gmail.com
Rita Bagdonavičiūtė 8 686 93 004 rita.bagdonaviciute@gmail.com
Aistė Morkūnienė 8 650 72 564 morkunieneaiste@gmail.com
Angelė Leikauskienė 8 682 10 892 angelija12@gmail.com
Dileta Navikauskienė 8 699 02 684 dileta.n@gmail.com
Socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis seniūnijose
Vardas, pavardė Seniūnija Telefono Nr. El. paštas
Angelina B. Keturakienė Veiveriai 8 612 50 793 angelina.keturakiene@gmail.com
Agnė Kavaliauskienė Veiveriai 8 691 77 916  agnedanise@gmail.com
Jurgita Ruseckienė Pakuonis/ Prienų sen. 8 656 84 199 jurga.ruseckiene@gmail.com
Alma Jurkonienė Stakliškės 8 612 55 406 jurkonienealma@gmail.com
Dalė Danulevičiūtė Stakliškės 8 655 64 910 d.danuleviciute@gmail.com
Gintarė Stankevičiūtė Jieznas 8 612 55 479 stankeviciute.gintare9@gmail.com
Loreta Joneliūnienė Jieznas 8 656 03 656 loreta.joneliuniene@gmail.com
Lina Tamošiūnienė Pakuonis 8 612 55 491 tam.linute@gmail.com
Judita Lučkienė Šilavotas 8 612 55 413 siopuke@gmail.com
Paulina Mickaitė N. Ūta/ Balbieriškis 8 612 96 482 mickaitepaulina@gmail.com
Jurgita Petkienė Balbieriškis 8 612 55 468 petkienej@gmail.com
Paulina Mickaitė Balbieriškis 8 612 96 482 mickaitepaulina@gmail.com
Rūta Zelenekienė Išlaužas 8 655 40 353 ruuutaa@gmail.com

 

 

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS (PAGALBA Į NAMUS IR DIENOS SOCIALINĖ GLOBA)

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Živilė Simanavičienė Socialinės globos skyriaus vadovė

(8 319) 52 576

Mob. 8 691 78 566
zivile.simanaviciene@prienuspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjos Prienų mieste

Vardas, pavardė

Telefono Nr.
Skirmantė Muškietienė 8 612 55 407
Jolanta Kaminskienė 8 656 81 911
Ligita Lukaševičiūtė 8 612 55 418
Socialinio darbuotojo padėjėjos seniūnijose
Vardas, pavardė Seniūnija Telefono Nr.
Vitalija Jarosevičienė Veiveriai 8 612 55 473

Laima Stravinskaitė

Ašminta

Išlaužas

Pakuonis

8 612 55 461

Aldonė Kalaušienė Stakliškės 8 612 55 450
Rita Lenčiauskienė Jieznas (8 319) 52 576
Virginija Lukoševičienė Jieznas (8 319) 52 576
Nijolė Buimilienė Jieznas (8 319) 52 576
Laima Valkauskienė Šilavotas 8 612 55 478
Rasa Kazevičienė N. Ūta 8 612 55 154
Jolita Kundrotienė Balbieriškis 8 608 35 441
Jurgita Stadulytė Balbieriškis 8 612 55 432

 

 

INTEGRALI PAGALBA

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Rita Vaškevičienė Socialinė darbuotoja 8 612 55 394 rita.vaskeviciene@prienuspc.lt
Alma Mitinienė Slaugytoja (8 319) 52 576 
Lilija Garmuvienė Slaugytoja  
Elena Čepulienė Slaugytoja  
Reda Žiūkaitė Socialinio darbuotojo padėjėja 8 611 14 138  
Rūta Žiūkaitė Socialinio darbuotojo padėjėja (8 319) 52 576  
Skirmantė Muškietienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8 612 55 407  
Gražina Kvedaravičienė Slaugytojo padėjėja 8 612 55 401  
Ona Šaulinskienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 612 82 117  
Zita Saldienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 686 64 368  
Deimantė Lukšienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 612 96 481  
Ingrida Vabolytė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 698 88 975  
Danutė Gaučienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja (8 319) 52 576  
Evelina Šestavickienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja (8 319) 52 576  
Oxana Sulzhitskienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 698 79 658  
Rasa Merkevičienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja (8 319) 52 576  
Nijolė Anelė Mineikienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja (8 319) 52 576  

 

 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Eglė Zaščiurinskienė Socialinės priežiūros skyriaus vadovė (8 319) 52 576 egle.zasciurinskiene@prienuspc.lt
Agnė Vaidogienė (Vaiko priežiūros atostogose) Socialinio darbo organizatorė     

Inga Kimbirauskienė

Lijana Sarnickienė

Užimtumo specialistės

(8 319) 52 576

 
Danutė Liutvaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja (8 319) 52 576  

 

 

 

 

 

BENDRASIS SKYRIUS

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Giedrė Želvienė Bendrojo skyriaus vadovė 8 697 42 087 giedre.zelviene@prienuspc.lt
Irena Paludnevičienė Personalo specialistė (8 319) 52 576 irena.paludneviciene@prienuspc.lt
Gintas Šaulinskas Ūkvedys 8 612 55 489 gintas.saulinskas@prienuspc.lt
Valdas Paltanavičius Vairuotojas 8 650 48 810  
Aldona Varanauskienė Valytoja