Darbuotojai

 

ADMINISTRACIJA

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Aurelija Urbonienė Direktorė

(8 319) 44 470

Mob. 8 698 82 833

aurelija.urboniene@prienuspc.lt
Liuda Šeškuvienė Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams

(8 319) 44 470

Mob. 8 698 82 832

liuda.seskuviene@prienuspc.lt

Lina Šuliauskaitė

Vyriausioji buhalterė (8 319) 44 471 lina.suliauskaite@prienuspc.lt
Jolita Stankevičienė Buhalterė (8 319) 44 471 jolitastankeviciene3@gmail.com
Violeta Puišienė Psichologė 8 698 79 114 violeta.puisiene@yahoo.com

 

 

VAIKŲ DIENOS CENTRAS „PIENĖS PŪKAS“

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Rita Bagdonavičiūtė Socialinė darbuotoja 8 686 93 004

rita.bagdonaviciute@gmail.com

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI
Aušra Šliaužienė Socialinė darbuotoja 8 655 70 546 ausra.sliauziene@prienuspc.lt

 

 

 

PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Danguolė Juodsnukienė Paramos šeimai skyriaus vadovė

(8 319) 52 576

Mob. 8 698 82 831

danguole.juodsnukiene@prienuspc.lt

Bena Astrovienė

Atvejo vadybininkė

(Jiezno ir Stakliškių sen.)

8 612 55 385 bena.astroviene@prienuspc.lt

Jurgita Vaitiekienė

Atvejo vadybininkė

(Išlaužo, Pakuonio ir Prienų sen.)

8 640 07 992 jurgita.vaitiekiene@prienuspc.lt
Vilma Deltuvienė (Vaiko priežiūros atostogose)  Atvejo vadybininkė   vilma.deltuviene@prienuspc.lt

Dovilė Puodžiūnaitė

Atvejo vadybininkė

(Prienų sen.)

8 612 55 457 dovile.puodziunaite@prienuspc.lt

Jolita Abramavičienė

Atvejo vadybininkė

(Šilavoto ir Veiverių sen.)

8 630 06 605 jolita.abramaviciene@prienuspc.lt

Angelė Gavelienė

Atvejo vadybininkė

(Balbieriškio, N. Ūtos sen. ir Prienų m.)

8 655 02 417 angele.gaveliene@prienuspc.lt

Dileta Navikauskienė

Atvejo vadybininkė

(Prienų sen.)

8 699 02 684 dileta.navikauskiene@prienuspc.lt
Socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis Prienų mieste

Vardas, pavardė

Telefono Nr. El. paštas
Irena Danilevičienė 8 612 55 483 irenadanileviciene3@gmail.com
Birutė Songailienė 8 612 55 459  norgailed@gmail.com
Rita Bagdonavičiūtė 8 686 93 004
Aistė Morkūnienė 8 650 72 564 morkunieneaiste@gmail.com
Angelė Leikauskienė 8 682 10 892 angelija12@gmail.com
Paulina Mickaitė 8 612 96 482 mickaitepaulina@gmail.com
Socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis seniūnijose
Vardas, pavardė Seniūnija Telefono Nr. El. paštas
Angelina B. Keturakienė Veiveriai 8 612 50 793 angelina.keturakiene@gmail.com
Agnė Kavaliauskienė Veiveriai 8 691 77 916  agnedanise@gmail.com
Jurgita Ruseckienė Pakuonis/ Prienų sen. 8 656 84 199 jurga.ruseckiene@gmail.com
Alma Jurkonienė Stakliškės 8 612 55 406 jurkonienealma@gmail.com
Dalė Danulevičiūtė Stakliškės 8 655 64 910 d.danuleviciute@gmail.com
Gintarė Stankevičiūtė Jieznas 8 612 55 479 stankeviciute.gintare9@gmail.com
Loreta Joneliūnienė Jieznas 8 656 03 656 loreta.joneliuniene@gmail.com
Lina Tamošiūnienė Pakuonis 8 612 55 491 tam.linute@gmail.com
Judita Lučkienė Šilavotas 8 612 55 413 siopuke@gmail.com
Paulina Mickaitė N. Ūta 8 612 96 482 mickaitepaulina@gmail.com
Jurgita Petkienė Balbieriškis 8 612 55 468 petkienej@gmail.com

Rūta Zelenekienė

Išlaužas 8 655 40 353 ruuutaa@gmail.com
       

 

 

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS (PAGALBA Į NAMUS IR DIENOS SOCIALINĖ GLOBA)

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Živilė Simanavičienė Socialinės globos skyriaus vadovė

(8 319) 52 576

Mob. 8 691 78 566
zivile.simanaviciene@prienuspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjos Prienų mieste

Vardas, pavardė

Telefono Nr.
Skirmantė Muškietienė 8 612 55 407
Jolanta Kaminskienė 8 656 81 911
Ligita Lukaševičiūtė 8 612 55 418
Socialinio darbuotojo padėjėjos seniūnijose
Vardas, pavardė Seniūnija Telefono Nr.
Vitalija Jarosevičienė Veiveriai 8 612 55 473

Laima Stravinskaitė

Išlaužas

Pakuonis

8 612 55 461

Aldonė Kalaušienė Stakliškės 8 652 71 382
Rita Lenčiauskienė Jieznas 8 650 24 249
Virginija Lukoševičienė Jieznas 8 600 07 041
Nijolė Buimilienė Jieznas 8 604 37 331
Laima Valkauskienė Šilavotas 8 612 55 478
Rasa Kazevičienė N. Ūta 8 612 55 154
Jolita Kundrotienė Balbieriškis 8 608 35 441
Jurgita Stadulytė Balbieriškis 8 612 55 432
Nijolė Anelė Mineikienė Prienai 8 614 96 997
Reda Žiūkaitė Prienai 8 611 14 138
Rūta Žiūkaitė Prienai (8 319) 52 576
Evelina Šestavickienė Prienai 8 678 35 973

 

 

INTEGRALI PAGALBA

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Rita Vaškevičienė Socialinė darbuotoja 8 612 55 394 rita.vaskeviciene@prienuspc.lt
Lilija Garmuvienė Slaugytoja (8 319) 52 576  
Elena Čepulienė Slaugytoja (8 319) 52 576
Reda Žiūkaitė Socialinio darbuotojo padėjėja 8 611 14 138  
Rūta Žiūkaitė Socialinio darbuotojo padėjėja (8 319) 52 576  
Skirmantė Muškietienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8 612 55 407  
Ona Šaulinskienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 612 82 117  
Zita Saldienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 686 64 368  
Deimantė Lukšienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 612 96 481  
Ingrida Vabolytė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 698 88 975  
Danutė Gaučienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 675 43 317  
Evelina Šestavickienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 678 35 973  
Oxana Sulzhitskienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 698 79 658  
Rasa Merkevičienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 649 19 389  

Zita Juškevičienė

Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 671 27 134  

 

 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Agnė Vaidogienė Socialinės priežiūros skyriaus vadovė  (8 319) 52 576  agne.vaidogiene@prienuspc.lt
Alma Mitinienė Slaugytoja   8 618 03 393  

Inga Kimbirauskienė

Lijana Sarnickienė

Užimtumo specialistės

(8 319) 52 576

 
Danutė Liutvaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja (8 319) 52 576  
       

 

 

 

 

 

BENDRASIS SKYRIUS

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Giedrė Želvienė Bendrojo skyriaus vadovė 8 697 42 087 giedre.zelviene@prienuspc.lt
Irena Paludnevičienė Personalo specialistė (8 319) 52 576 irena.paludneviciene@prienuspc.lt
Gintas Šaulinskas Ūkvedys 8 612 55 489 gintas.saulinskas@prienuspc.lt
Valdas Paltanavičius Vairuotojas 8 650 48 810  
 Antanina Dautartienė Valytoja