Nuostatai ir vidaus dokumentai

2011 m. lapkričio 24 d. Prienų rajono savivaldybės  tarybos sprendimas Nr.T3-189  pdf

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatai                                    

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbo vidaus tvarkos taisyklės