Centro funkcijos

 

ĮGYVENDINDAMAS UŽDAVINIUS, CENTRAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

 • teikia informaciją ir konsultuoja savivaldybės gyventojus socialinių paslaugų klausimais, atstovauja ir tarpininkauja tarp asmens (šeimos) ir institucijų;
 • aprūpina būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • organizuoja maitinimo paslaugas;
 • organizuoja ir teikia asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas;
 • organizuoja ir teikia transporto paslaugas;
 • aprūpina techninės pagalbos priemonėmis;
 • organizuoja sociokultūrines paslaugas;
 • organizuoja ir teikia pagalbos į namus paslaugas;
 • organizuoja ir teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas;
 • organizuoja ir teikia dienos socialinės globos asmens namuose ir Centre paslaugas;
 • vykdo dienos užimtumo grupių Centre veiklą;