Ieškomas slaugytojo (-jos) padėjėjas (-ja)

Kviečiame prisijungti prie komandos slaugytojo padėjėją  ir teikti Integralios pagalbos (slaugos ir globos) paslaugas senyvo amžiaus ir  neįgaliesiems asmenims jų namuose, nuolat bendradarbiaujant su slaugytoju.

Išsamiau

Ieškomas socialinis darbuotojas VDC

Kviečiame prisijungti prie komandos socialinį darbuotoją ir organizuoti, teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams jų namuose arba socialinių paslaugų įstaigoje; koordinuoti Vaikų dienos centro „Pienės pūkas“ (toliau – VDC) veiklą, tenkinti vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, ir jų tėvų  socialinius poreikius.

Išsamiau

Ieškomas socialinis darbuotojas

 

Kviečiame prisijungti prie komandos socialinį darbuotoją ir organizuoti, administruoti Individualios pagalbos poreikio klausimyno pildymą įvairiose asmens gyvenimo srityse.

Išsamiau

DĖL ANKSTYVOSIOS PAGALBOS TEIKIMO

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas dėl ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo asmeniui, turinčiam akivaizdžių negalios požymių, iki jam dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis, ir (ar) jo šeimos nariams, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas, nuo 2024 m. pradėta teikti ir išbandoma ankstyvosios pagalbos paslauga.

Išsamiau

PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGŲ ATMINTINĖ GYVENTOJAMS

KUR VEIKIA PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGA?

  • Savivaldybės lygmens pavėžėjimo paslauga teikiama (kai pacientas vyksta pas gydytojus specialistus konsultacijoms, į hemodializės centrą Prienų rajono savivaldybės ribose).
  • Valstybės lygmens pavėžėjimo paslauga teikiama (kai pacientas vyksta pas gydytojus specialistus konsultacijoms į gretimą ar tolimesnę savivaldybę, ar yra pervežamas tarp Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau - ASPĮ).
Išsamiau