Korupcijos prevencija

 Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra suinteresuotas, kad teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines ar kitas paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

 

Jūsų pasiūlymai/pastabos

Į Centrą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Centro darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas.

Centre yra sudaryta antikorupcijos komisija, kuri atsakinga už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, koordinavimą ir kontroliavimą. Komisijos pirmininke paskirta personalo specialistė Irena Paludnevičienė.

Centras kviečia teikti siūlymus ir pastabas el. paštu soc.paslaugucentras@prienuspc.lt arba tel. (8 319) 52576 kaip mažinti administracinę naštą, korupciją ar kitaip tobulinti įstaigos darbą, taip pat apie Centro darbuotojų neteisėtus veiksmus. Anonimiškumą garantuojame.

Apie korupcinio pobūdžio veiklas taip pat galite pranešti:

LR sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui, tel. (8 5) 266 1495 arba Specialiųjų tyrimų tarnybai, tel. (8 5) 266 3333 arba internetu.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Korupcijos prevencijos įstatymas

Nacionalinė korupcijos prevencijos programa

Centro dokumentai:

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018-2021 metais priemonių planas

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018 – 2021 metų priemonių plano

Ataskaita ruošiama.