Darbo užmokestis

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2017.12.31

2018.12.31

 

 

Etatų skaič.

VDU EUR

Etatų skaič.

VDU EUR

1.

Direktorius

1

*

1

*

2.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

1

*

1

*

3.

Vyriausiasis buhalteris

1

*

1

*

4.

Buhalteris

1

*

1

*

5.

Socialinės globos skyriaus vadovas

2

868,00

1

*

6.

Socialinės priežiūros skyriaus vadovas

*

*

1

*

7.

Paramos šeimai skyriaus vadovas

*

*

1

*

8.

Atvejo vadybininkas

*

*

5

1084,00

9.

Socialinis darbuotojas

19,0

748,00

19

937,00

10.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

18,9

507,00

18,05

685,00

11.

Užimtumo specialistas

3,5

679,00

2,5

937,00

12.

Psichologas

0,75

*

0,75

*

13.

Slaugytojas

1,05

*

1,05

*

14.

Slaugytojo padėjėjas

5

483,00

5,25

611,00

15.

Ūkvedys

1

*

1

*

16.

Vairuotojas

1,5

574,00

1,5

705,00

17.

Valytojas

1

*

1

*

18.

Bendrojo skyriaus vadovas

1

*

1

*

19.

Personalo specialistas

1

*

1

*

 

Viso:

61,6

 

64,10

 


 Pastaba: VDU-vidutinis darbo užmokestis


Informacija apie įstaigoje dirbančių darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į LR vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo".