Darbo užmokestis

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30
Etatų skaičius VDU, EUR Etatų skaičius VDU, EUR Etatų skaičius VDU, EUR Etatų skaičius VDU, EUR Etatų skaičius VDU, EUR
1 Direktorius 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
2 Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
3 Vyriausiasis buhalteris 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
4 Buhalteris 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
5 Socialinės globos ir priežiūros asmens namuose skyriaus socialinio darbo organizatorius 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
6 Socialinės globos ir priežiūros institucijoje skyriaus socialinio darbo organizatorius 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
7 Paramos šeimai skyriaus socialinio darbo organizatorius 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
8 Bendrojo skyriaus vadovas 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
9 Psichologas 0,75 * 0,75 * 0,75 * 0,75 * 0,75 *
10 Personalo specialistas 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
11 Administratorė                 1 *
12 Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima 19 1432,00 19 1586,00 18 1887,00 19 2102,55 19 2102,55
13 Atvejo vadybininkas 6 1583,00 6 1978,00 6 2046,00 6,25 2225,75 6,25 2225,75
14 Slaugytojas 1,05 1158,00 1,05 1188,00 1,05 1279,00 0,75 * 0,75 *
15 Užimtumo specialistas 1,5 1131,00 1,5 1193,00 1,5 1463,00 1,5 1532,40 1,5 1532,40
16 Ūkvedys 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
17 Individualios priežiūros darbuotojas 19,8 959,00 21,45 1059,00 23,3 1265,00 25,45 1433,99 25,45 1433,99
18 Slaugytojo padėjėjas 5 861,00 5 866,00 5 886,00 3,05 1372,07 3,05 1372,07
19 Asmeninis asistentas 4 902,00 2 1012,00 2,15 1161,00 3 1165,83 3 1165,83
20 Vairuotojas 1 * 1 * 2 * 2 * 2 *
21 Valytojas 1 * 1,35 642,00 1,35 730,00 1,35 840,00 1,35 840,00
  VISO: 69,1   69,1   71,1   73,1   74,1  

 Pastabos:

VDU-vidutinis darbo užmokestis

 Informacija apie įstaigoje dirbančių darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į LR vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo".