Socialinės globos ir priežiūros institucijoje skyrius

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų, pagyvenusių asmenų ir vaikų, augančių šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba, lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre yra įkurtos šios užimtumo grupės:

  • neįgaliųjų asmenų - tai užimtumo grupė, kurią lanko suaugę asmenys su negalia;
  • senjorų - tai užimtumo grupė, kurią lanko senyvo amžiaus asmenys;
  • Šeimų klubas - tai užimtumo grupė, kurią lanko šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba;
  • Vaikų dienos centras „Pienės pūkas“ , kurį lanko vaikai, augantys šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba, patiriama socialinė rizika.

Socialinės globos ir priežiūros skyriuje dirba: socialinio darbo organizatorius , užimtumo specialistai, psichologė, socialinės darbuotojos, individualios priežiūros darbuotoja.

Centrą lankančių klientų gyvenimo kokybė gerinama per jų laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius užsiėmimus, pritaikant įvairias veiklos formas: darbinių ir meninių įgūdžių stiprinimas (muzika, dailė, keramika, floristika, odos ir stiklo dizainas, tekstilė, maisto gaminimo praktikumai, kompiuterinis raštingumas), sveikatinimo užsiėmimai, psichologinė pagalba.

Užsiėmimų metu ugdomi elementarūs darbiniai įgūdžiai, apsitarnavimo, palaikomos smulkiosios motorikos funkcijos, taip išlaikomas klientų fizinis aktyvumas. Taip pat skatinamas klientų kūrybiškumas, iniciatyvumas, savivertė. Kiekvieno asmens kasdieninė veikla organizuojama taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti savarankišku.

Skyriaus nuostati

Darbuotojų kontaktai