Choras „Šarma“ kviečia

 

 

Kovo 23 dieną Prienų socialinių paslaugų centre rinkosi senjorų choras „Šarma“. Choro repeticija prasidėjo nedidele staigmena - direktorė Aurelija Urbonienė, pakvietė senjorus pokalbiui prie kavos puodelio. Direktorė pristatė laikinąją Socialinės priežiūros skyriaus vadovę Astą Graužinienę, kuri kuruos veiklą su senjorais. Vyko šiltas choro dalyvių prisistatymas. Moterys noriai pasakojo apie savo šiandieną ir praeitį.

Po skambių dainų senjorės įsiamžino su savo vadove Lijana Sarnickiene, direktore A.Urboniene ir skyriaus vadove A. Graužiniene.

Kviečiame senjorus - dainos mylėtojus prisijungti prie „Šarmos“ choro. Choro dalyviai repeticijai renkasi Prienų rajono socialinių paslaugų centre (Vytenio g. 2, Prienai), kiekvieną trečiadienį nuo 9.30 iki 11.00 valandos. Norinčius dalyvauti prašome skambinti telefonu 869742087, Astai.

                      Informaciją rengė A.Graužinienė

Socialinių paslaugų centre teikiamos paslaugos atitinkančios tarptautinius standartus

Prienų rajono socialinių paslaugų centras yra pagrindinis socialinių paslaugų teikėjas rajone. Centro veikla orientuota į paslaugų kokybės gerinimą. To buvo siekiama ir dalyvaujant projekte EQUASS ir sertifikuojant Paramos šeimoms skyriaus darbuotojų teikimas paslaugas. Projekto įgyvendinimas pradėtas 2019 metais.

                      2021 m. Centre buvo atliktas vidaus auditas, kurio metu buvo įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės standartui. Nepriklausomas ir kompetentingas auditorius atlikto išorinio audito metu pastebėjo ir pateikė EQUASS Assurance audito ataskaitą paslaugai Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, pastebėjimus turime įgyvendinti ir pateikti kiekvienais metais pateikdami pažangos ataskaitą. Pirmąją pažangos ataskaitą už 2021 metus turi patvirtinti ES Europos Reabilitacijos platforma (Briuselis - Belgija).

                      EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą EQUASS sistemą.

                      Kovo 17 d. Paramos šeimai skyriuje vykusio susirinkimo metu buvo pristatyti ir aptarti 2021 m. EQUASS projekto vykdymo rezultatai ir pasiekimai paslaugų kokybės gerinimo srityje, išsikelti tikslai ir siektini rezultatai 2022 metams. Taip pat susirinkimo metu aptarta naujai pavestų funkcijų priėmimas ir vykdymas. Akcentuota, kad gauta pirmoji šiais metais parama iš Europos pagalbos fondo labiausiai skurstantiems asmenims, sėkmingai išdalinta visose seniūnijose. Nekyla problemų pildant Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną“. Susirinkime aptarti kiti klausimai tokie kaip, savanorystės skatinimas, idėjos ir iniciatyvos įstaigoje bei už jos ribų, bendradarbiavimas su LPF Maisto bankas ir dalyvavimas organizuojamose akcijose                                                                                                                                                          

                    

ES parama maisto produktais Prienų seniūnijos gyventojams

ES parama maisto produktais Prienų seniunijos gyventojams bus teikiama nuo 2022 m. vasario 24 d. (darbo dienomis 10.00–13.00 val.) adresu J. Basanavičiaus g. 16, Prienai (buvęs lopšelis-darželis „Saulutė“).
 
 
2022-02-23
ES parama maisto produktais ir higienos prekėmis       

ES parama maisto produktais ir higienos prekėmis

ES parama maisto produktais Prienų seniūnijos gyventojams bus teikiama nuo 2022 m. vasario 24 d. (darbo dienomis 10.00–13.00 val.adresu J. Basanavičiaus g. 16, Prienai (buvęs lopšelis-darželis „Saulutė“).

Atsiimant paramą būtina dėvėti kaukes arba respiratorius, laikytis saugaus atstumo. Prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Maisto daviniai bus teikiami dezinfekuotuose maišeliuose.

Vienam labiausiai nepasiturinčiam asmeniui skirtas maisto produktų kiekis:

Eil. Nr. Maisto produktas Kiekis (vnt.)
1. Kiaulienos konservai 1
2. Vištienos konservai
3. Ryžių kruopos (virimo pakeliuose) 1
4. Konservuoti žali žirneliai 1
5. Kvietiniai miltai 1
6. Makaronai 1
7. Greito paruošimo avižų košė su džiovintais vaisiais 1
8. Cukrus 1
9. Konservuota šiupininė sriuba 1

Higienos prekių kiekis:

1. Vienkartinės medicininės kaukės 1 dėžutė (50 vnt)
 

 

Padėka Prienų rajono seniūnijoms ir savanoriams

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui 2022 m. vasario 1 d. perduota nauja funkcija ES parama maisto produktais ir higienos prekėmis dalijimas Prienų rajono gyventojams. Prienų rajono seniūnijų gyventojams ES parama buvo teikiama nuo 2022 m. vasario 24 d. (darbo dienomis 10.00–16.00 val.) visose seniūnijų patalpose ir Prienų miesto gyventojams buvusio lopšelis-darželis „Saulutė“ patalpose. Iš viso išdalinta 2455 maisto krepšių ir vienkartinių kaukių.  

 Norime padėkoti seniūnijų seniūnams ir seniūnijų darbuotojoms už glaudų bendradarbiavimą ir operatyvumą priimant ir dalijant ES paramą maisto produktais ir higienos prekėmis.

Taip pat dėkojame ir savanoriams, kurie padėjo paramą iškrauti ir dalinti seniūnijos gyventojams.

Tik mūsų visų sutelktumas ir bendras darbas įveiks visus sunkumus ir nesklandumus.

 

europos-pagalbos-fondas-19702_1.png

Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos!!!

Nuo 2022 m. sausio 1 d. teikiamos tik akredituotos socialinės priežiūros paslaugos!!! Siekdami užtikrinti teikiamų socialinės priežiūros paslaugų kokybę ir tęstinumą kreipėmės į Prienų rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo komisiją dėl Centre teikiamų socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo.

2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A3-1130 Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius suteikė teisę teikti šias akredituotas socialinės priežiūros paslaugas:

  1. Pagalba į namus
  2. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
  3. Laikinas atokvėpis

2022 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A3-24 Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius suteikė teisę teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą - psichosocialinę pagalbą.

2020 m. lapkričio 26 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-1042 patvirtintos ir jau yra teikiamos akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos.

 Akreditacija patvirtina, kad šias paslaugas teikiančių specialistų išsilavinimai ir turimos patalpos atitinka paslaugos keliamus reikalavimus.

Akreditacija suteikta 3 metams.