"Spalvotos vaikystės svajonės"

Akimirkos iš Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimo popietės "Spalvotos vaikystės svajonės".

Išsamiau

Centrui įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

2021 m. gegužės 28 d. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui buvo įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, kad Centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą.  

Išsamiau

Ieškome Bendrojo skyriaus vadovo

Išsamiau

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

    Nuo 2019 m. pradėjus diegti EQUASS kokybės sistemą, socialinių paslaugų centre buvo sudaryta darbo grupė, kuri periodiškai rinkosi ir dirbo paslaugų kokybės gerinimo ir tobulinimo srityje. Analizavo teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę, rengė tvarkas, projekto strategiją susirinkimų metu pristatė visiems Centro darbuotojams. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeima daug dėmesio skyrė paslaugų gavėjų įtraukimui į paslaugų teikimą, gyvenimo kokybės gerinimą, supažindino su teisėmis, pareigomis ir jų pačių atsakomybėmis priimant sprendimus. Buvo atliktos paslaugų gavėjo anketinės apklausos, renkami ir analizuojami gauti rezultatai.        

Išsamiau

Sveikiname su artėjančiom Šv. Velykom

Išsamiau