„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” pristatymas Centro darbuotojams

2019 m. liepos 17 d. vyko projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” pristatymas Paramos šeimai skyriaus ir kitų skyrių darbuotojams. EQUASS konsultantė Rasa Laiconienė supažindino darbuotojus su EQUASS kokybės diegimo sistema, jos funkcionalumu. Numatyta programą įdiegti per 1,5 metų, kurios pagalba gerinsime teikiamų paslaugų kokybę.

Išsamiau

PASIRAŠYTA EQUASS PROJEKTO SUTARTIS

Prienų rajono savivaldybės  socialinių paslaugų centras teikė paraišką projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą" Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001 ir laimėjo atrankos konkursą. Prienų rajono savivaldybės  socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. birželio 25 dieną pasirašė dalyvavimo projekte sutartį. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą Paramos šeimai skyriaus bendrosioms ir socialinės priežiūros paslaugoms gauti, kurių tikslinė  grupė yra vaikai ir šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus arba besilaukiančios šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba. 

Išsamiau

„LINO“ grupės susitikimai

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis:  Irena Danilevičienė, Aistė Morkūnienė ir Birutė Songailienė organizuoja prevencinės programos „Linas“ grupės susitikimus.  Planuojama pravesti   12 susitikimų.  Pirmasis grupės susitikimas įvyko 2019 metų liepos 3 dieną 15.00-16.30 val. Susitikimo tema „Kartu“. Organizatorių tikslas -  sukurti tokią saugumo ir pasitikėjimo vienas kitu atmosferą, kurioje kiekvienas   vaikas galėtų būti savimi.

Išsamiau