Darbo užmokestis

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2017.12.31

2018.03.31

 

 

Etatų skaič.

VDU EUR

Etatų skaič.

VDU EUR

1.

Direktorius

1

*

1

*

2.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

1

*

1

*

3.

Vyriausiasis buhalteris

1

*

1

*

4.

Buhalteris

1

*

1

*

5.

Socialinio darbo organizatorius

2

868

2

925

6.

Socialinis darbuotojas

1,4

666

1,4

715

7.

Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis

19,5

748

19,0

793

8.

VDC socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis

   

0,5

403

9.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

18,9

507

18,9

565

10.

Užimtumo specialistas

3,5

679

3,5

723

11.

Psichologas

0,75

*

0,75

*

12.

Slaugytojas

1,05

*

1,05

*

13.

Slaugytojo padėjėjas

5

493

5

548

14.

Ūkvedys

1

*

1

*

15.

Vairuotojas

1,5

574

1,5

602

16.

Valytojas

1

*

1

*

17.

Administratorius

1

*

1

*

17.

Personalo specialistas

1

*

1

*

18.

Bendruomeninių šeimos namų socialinis darbuotojas

   

1

897

 

Viso:

61,6

 

62,6

 

Pastaba: VDU-vidutinis darbo užmokestis