Organizacinė struktūra

struktra nuo 2018 07 01 1

Paramos šeimai skyrius

VDC "Pienės pūkas"

Socialinės globos skyrius

Socialinės priežiūros skyrius

Ūkio skyrius